Xử lý ảnh #12 – Lập trình thuật toán làm mượt ảnh màu RGB (Color Image Smoothing)———————————————————————————-
🎀Color Image Smoothing – Làm mượt ảnh màu🎀
———————————————————————————-

🎀👉Tạo các mặt nạ (mask) với các kích thước khác nhau: 1. (3×3); 2. (5×5) và 3. (7×7) để làm mượt (smoothing) hình Lena 512×512 24bit màu.

💝 Tham khảo tài liệu Digital Image Processing 3rd Edition trang 461, công thức 6.6-1

GIẢI THÍCH LÝ THUYẾT

👉 Theo công thức 6.6-1 trang 461 thì giá trị đã làm mượt (smoothing) của điểm ảnh RGB tại vị trí (x, y) được ký hiệu là c(x, y) có cái gạch ngang trên đầu chữ c.

👉 Nếu mình dùng mặt nạ size 3×3 thì hệ số K = 3*3 = 9

👉 Sxy là tất cả các điểm ảnh RGB trong một mặt nạ với tâm mặt nạ là điểm ảnh RGB tại (x, y).

💝 Ví dụ điểm (5, 3) sẽ có tất cả 8 điểm ảnh lân cận (neighbor), nếu mặt nạ size 3×3 thì các điểm lân cận + chính nó sẽ có tọa độ như sau:

c(4, 2) c(5, 2) c(6, 2)
c(4, 3) c(5, 3) c(6, 3)
c(4, 4) c(5, 4) c(6, 4)

💝 Như vậy, điểm ảnh đã làm mượt (smoothed pixel) tại vị trí (5, 3) sẽ được tính như sau:

c_gạch(5, 3) = (Tổng các điểm ảnh trong mặt nạ)/9

💝 Như vậy, mình có thể tính smoothed pixel trên mỗi kênh màu R-G-B theo công thức 6.6-2 ở trang 462.

✍️ Để đơn giản cho việc lập trình, các em có thể bỏ không cần tính cho những điểm ảnh thuộc đường viền của ảnh, đường viền 1 pixel cho trường hợp mặt nạ 3×3, 2 pixels cho mặt nạ 5×5, và 3 pixels cho mặt nạ 7×7.

1.Link tải Visual Studio 2017:

2.Key cho Visual Studio 2017:

3. Link tải sách Xử lý ảnh:

Bản tải sách Digital Image Processing 3rd Edition chất lượng màu (do sinh viên tải được):

Nguồn: https://stop-violence.org

Xem thêm bài viết khác: https://stop-violence.org/giao-duc/

One thought on “Xử lý ảnh #12 – Lập trình thuật toán làm mượt ảnh màu RGB (Color Image Smoothing)

  1. hi bro, bro có thể làm 1 video nhận dạng chữ trong captcha ảnh có chữ đc kg ? em cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *