Ghen Co Vy – Official English Version | Corona virus Song | Together we #EndCoV"Ghen Co Vy – Official English version | Coronavirus Song | Together we #EndCoV”
The #EndCoV project, which includes “Ghen Co Vy” song in Vietnamese, the handwashing
dance challenge #ghencovychallenge #vudieurua tay, and now includes the English version
of the song, is a creative health communication project by the National Institute of
Occupational and Environmental Health (NIOEH) – Vietnam Ministry of Health, in
collaboration with musician Khac Hung, singer Min and Erik, dancer Quang Dang and
Goodwill Ambassador Chau Bui. We are thrilled to have the support going forward from the
United Nation Development Program (UNDP).
With the spirit of “prevention is better than cure”, the project aims to join hands with the
community in building personal preventative habits and to encourage our frontline fighters –
doctors, epidemiologists, healthcare workers and millions of frontline workers who are
exposing themselves daily to the coronavirus. In this long war, each person being aware of
the need to protect oneself, one’s family and community is very important.
What we are doing is a drop in the ocean but we believe if united, all of us can do a lot more
for the community. Above all, we hope that all of us will together practice personal and
community preventative habits, spread positive energy and kindness, for a better world.
Together, let’s fight to #EndCoV!
——————————————–
To help fight COVID-19, you can donate to:
1. UNDP:
2. For Vietnam residents:
Quỹ mặt trận tổ quốc VN
Cú pháp nhắn tin: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ).
Giá trị ủng hộ: 20.000 đồng/1 tin nhắn và nhân n lần
—–
Contact Details:
Project Lead: Hoang Diem Huyen
National Institute of Occupational Health and Environment – Vietnam
Email: hoanghuyen@nioeh.org.vn
Media Partner: IVY Media

Credits:
Producer: National Institute of Occupational Health and Environment
Head of Production: Hoang Diem Huyen
Music production: Khac Hung
Lyrics: Khac Hung x Mew Amazing
Singer: Min x Erik
Choreographer: Quang ĐăngAnimation: Yang Animation Artist and Tran Duc Dung
——
Dự án #EndCoV bao gồm bài hát “Ghen Cô Vy” bản tiếng Việt, vũ điệu rửa tay
#vudieuruatay và nay cả bài hát bản tiếng Anh là một dự án sáng tạo của Viện sức khỏe
nghề nghiệp và môi trường (NIOEH) thuộc Bộ Y Tế, hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, ca
sĩ Erik và ca sĩ Min, vũ công Quang Đăng và Đại sứ thiện chí Influencer Châu Bùi. Dự án
cũng rất hân hạnh khi có sự đồng hành của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP.
Với tinh thần “phòng còn hơn chống” trong cuộc chiến dài này, việc mỗi người dân tự có
ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng vẫn là điều quan trọng cốt lõi. Dự án ra đời với
mong ước được tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng; đồng hành cùng cộng đồng xây dựng thói
quen phòng bện; cũng như truyền thêm lửa, bớt chút căng thẳng cho những chiến sĩ tuyến
đầu của cuộc chiến này – đội ngũ các chuyên gia, các y bác sĩ, các nhân viên y tế và hàng triệu
người lao động, những người ở tiền tuyến vẫn tiếp xúc và đấu tranh hàng ngày với bệnh dịch.
Những điều chúng tôi đang làm chỉ là rất nhỏ bé nhưng chúng tôi tin nếu đoàn kết lại, tất cả
chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc có ích hơn nữa cho cộng đồng. Hơn tất cả, chúng tôi
thực lòng mong toàn cộng đồng sẽ cùng nhau phòng bệnh, thực hiện các thói quen tốt
cho sức khoẻ, lan toả những điều tử tế vì một Thế giới yên bình.
Cùng hành động, chúng ta hướng đến tương lai #EndCoV trên toàn Thế giới!
———————–
Thông tin ủng hộ tới các Quỹ cộng đồng:
1.Quỹ mặt trận tổ quốc VN
Cú pháp nhắn tin: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ). Giá trị ủng hộ: 20.000 đồng/1
tin nhắn và nhân n lần
2. UNDP:
———————–
Thông tin liên hệ:
Phụ trách dự án: Hoàng Diễm Huyền
Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi Trường
Email: hoanghuyen@nioeh.org.vn
Đối tác Truyền thông: IVY Media
————————–
Credits:
• Nhà sản xuất: Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường
• Phụ trách sản xuất: Hoàng Diễm Huyền• Sản xuất âm nhạc: Khắc Hưng
• Lyrics: Khắc Hưng x Mew Amazing
• Ca sĩ: Min x Erik
• Biên đạo: Quang Đăng
• Hình ảnh: Yang Animation Artist, Trần Đức Dũng

Nguồn: https://stop-violence.org

Xem thêm bài viết khác: https://stop-violence.org/am-nhac/

31 thoughts on “Ghen Co Vy – Official English Version | Corona virus Song | Together we #EndCoV"

 1. Sign language has been added in the video. You can also join hands to stop Covid-19 by donating to organizations. Donation information at the end of the video!
  Ngôn ngữ ký hiệu đã được bổ sung giúp cộng đồng người khiếm thính tiếp cận được thông tin. Các bạn cũng có thể chung tay ngăn chặn Covid-19 bằng cách quyên góp cho các tổ chức. Thông tin quyên góp ở cuối video nha!

 2. I’ll be there at four to pick up some food and get you then you can get me a greatnesses is it a greatnesses I can get to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get me to do a great little business you can get it to me and get me a new one then you get to me and get it to me then you get to it and then you can get it to me and get me to do it and get me to do it and then you can get it to me and get you and get me then you can get it to me and get me a new bad and get you to do it and get you to do it then then get me a new bad and it can be done ✅ you can get it to me and then you can get it to me and get me a little business and then you get me and you can get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me a little business and then you get me and you can get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it it can you can get it it can you can get it to get it to me then I’ll get you it and get you then you can get me and then I’ll get you to get it to get it to me and then I’ll get you some money and get me to do a great little bit more then you get it it can you can get it it can you can get it to get it to me then I’ll get you some money and I’ll get you some more then I’ll get you to get it to get it to me and then you can get it to me and then you get me a greatnesses then you get it it to me and then you can get me to get it it to me and then you can get it to get me to get it it can you can get it it to me and then you can get me it to me and then you can get me to get it to get you to do it and get you can get me and then I’ll be happy and get you can you can get it to get it to me then you can get it to me and then you get me a little money then you get to me then you get me a greatnesses I get you can get it to me and then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me a little business then get me a little bit of you and then you can get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and then you get to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and

 3. Then you can get me and then you can get it it can you can get it it to me and then you can get it it to me and then you get to get it to me and get me to do it and then you get to me it and then you can get it to me and get me to do it and then you get to it and then you can get it to me and get me a new bad day and then you can get it to me and get you and get it to me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and then you get to me then you can get it to me and get me a new bad day then get to me it then get you to me and then you can get it to me and get me a new phone and get you can get me and then you can get it to me and get me a new bad and it it is a little money can I can get it to me then you can get it to me and then you get to me and then you get to it and then you can get it to me and get me to do it and then you can get it to me and then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get you to do it then then you can get it and you can get me it then then get me a greatnesses then I will send to me then you can get it to me and get me a little business then get me a greatnesses and get me to do it and then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me a little business you get to it it then I’ll send me it to get me a greatnesses I can get to it and get to you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and get me a new bad day and then you can get it to me and get me to get it to me and then you can get it to me and then you get to me it and then you can get it to me and get me to do it and then you can get it to me and get you to do it and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then on the phone you get to it it then you can get it to me then you can get it to me and get me a little business you can get it to me and then you get to me then you can get it to me and get me a little bit of you and then you can get it to me and get you can get me and then I’ll be sure and

 4. Then you can get me and then you can get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it to get you then I’ll be happy to do it and then I’ll get it to get you can you can get it it to me and then you can get me to get it to get you and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get you can you can get me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get you can you can get me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get you to do it then I’ll get you some more things to you get it to me then you can get it to me and get you and you can get me and then you can get me and then you can get me to do it and then you get to me it to me and then you can get me and then you can get me to do it and then you can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little business you can get it to me and then you get to me then you can get me to do it and then you can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little bit of you and then you can get it to me then you can get me and then you can get me to do it and then you can get it to me and get you to do it then then get me and get me then you can get it to me and get me a new bad day then get you and you can get it to me and get you to do it then then get me a new bad and it can be better it can you can get it to me and get you to do it then then get me and then you get me a greatnesses is the way to do it and then you can get it to me and get me to I’ll be a good girls and you can get it to me and get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me a new bad day and then I’ll be there to be sure to send me and you then get to it it is it and then you can get it to me and get me a little business then get me a little bit of you and then you get it then then get you get to get me to do a get get me and then you get to it and then you can get it to me and get you and get me then you can get it to me and get you can you can get it to me then then I will send a text you and you get me to get it to me and then you get I’ll send you a text then get me then I’ll be sure and get it to me and then you can get it to me and then you get to me it and then you can get it to me and get you to do it then then get me a new bad and get you and get it to me and then you can get it to me and get you to do it then then get me a greatnesses I can get to you and you can get me and then you can get it to me and get me to get it to get it to me then you can get it to me and get me a greatnesses I can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little business then get me a little bit of you and then you can get it to me and get me to get it to get it to me then you can get it to me and get me to get it to get it to me then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and then you get

 5. Then you can get me and then you can get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it to get you then I’ll be happy to do it and then I’ll get it to get you can you can get it it to me and then you can get me to get it to get you and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get you can you can get me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get you can you can get me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get you to do it then I’ll get you some more things to you get it to me then you can get it to me and get you and you can get me and then you can get me and then you can get me to do it and then you get to me it to me and then you can get me and then you can get me to do it and then you can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little business you can get it to me and then you get to me then you can get me to do it and then you can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little bit of you and then you can get it to me then you can get me and then you can get me to do it and then you can get it to me and get you to do it then then get me and get me then you can get it to me and get me a new bad day then get you and you can get it to me and get you to do it then then get me a new bad and it can be better it can you can get it to me and get you to do it then then get me and then you get me a greatnesses is the way to do it and then you can get it to me and get me to I’ll be a good girls and you can get it to me and get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me a new bad day and then I’ll be there to be sure to send me and you then get to it it is it and then you can get it to me and get me a little business then get me a little bit of you and then you get it then then get you get to get me to do a get get me and then you get to it and then you can get it to me and get you and get me then you can get it to me and get you can you can get it to me then then I will send a text you and you get me to get it to me and then you get I’ll send you a text then get me then I’ll be sure and get it to me and then you can get it to me and then you get to me it and then you can get it to me and get you to do it then then get me a new bad and get you and get it to me and then you can get it to me and get you to do it then then get me a greatnesses I can get to you and you can get me and then you can get it to me and get me to get it to get it to me then you can get it to me and get me a greatnesses I can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little business then get me a little bit of you and then you can get it to me and get me to get it to get it to me then you can get it to me and get me to get it to get it to me then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and then you get to

 6. The Vietnamese version sounds better (and I don't even speak Vietnamese), but thank you for producing a very nice English version! I've been listening to the Vietnamese version at home and in my car since February—I love this song! I'm an American in San Jose–we have the largest Vietnamese population outside of Vietnam…there's even a neighborhood called "Little Saigon". Maybe when this is all over your music group can come visit us here in San Jose and do a live performance!

 7. I can get you to do it and then you get to me it and get me a little bit of a ride and I’ll send me some of you and then you can get it to me and get me a little bit and I’ll send me a little bit and I’ll be home then you get it to me and then I’ll be sure you get to me and then I’ll get you some stuff and get you can get me and then you can get it it to me and then you can get me to get it it to me and then I’ll be sure to send you the first one then I’ll get you some more and get you can get it to get me to get it it to me then you can get it to me and get me to do it and then you get to it and then you can get it to get me to get it to get you and get you can get it to me then you can get it to me and then you get to me then you can get it to me and get me a new bad day then get you to do it and get you to do it then I’ll be happy and get it it to me and then I’ll be sure and to see what I can get to do it and then you can get it to me and then you get to it then I’ll be happy and get you can you get it to me then you can get it to me and then you get me and get me to get it it can you can get it it can you get me a new bad day and then I’ll send me a greatnesses with the money then I’ll send it it and get you can get it to get me and then you can get it to me then you can get it to me and get me to get it to me and then you can get it to me and then you get to me it to me and then I’ll be happy and then I’ll get it it and get you to do it and get me a little bit and I’ll send it back then get it to me then you can get it to me and then you get to me then you can get it to me and get me a new bad and get you it then then get me then then I’ll be happy and then I’ll send you the New then you get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then I’ll send you the New Bad then I get it then you get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then I’ll send you a picture then I’ll get you to do a great job then I’ll get it it to me and then I’ll get you to do a great little business you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me a little business and then you get me and you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get you to do it then then get me a greatnesses I can get to you then I’ll be there then I will be happy and get it it can you can get it to me and get you can get it to me and then you get to it and then you can get me and then I’ll be happy and get you can you get me then you can get it to me and then you get to get it to get you to do it then you get it

 8. Then you can get me and then you can get it to me and then you can get it it can you can get it it to me and then you can get me and get me to do a great job then get me a little bit get me a greatnesses then I’ll be back to you and you can get me and then you can get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it it can you can get it it to me and then you can get it to me and get you can get it it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get me a little bit it then then I’ll be sure and you can get it to me then you can get it to me and get you and get it to me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you and get it to me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to do it and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you and you get me a new bad day and then I’ll send me some of you and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get me a little business then I’ll be there to be sure and get it to me and then I’ll get it to you and get it to get me and then you can get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me a new bad job it to me and then I’ll be able then to go and I’ll be in touch you and you get it to me and get you and you can get it it to me and then you get to it and then you can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little business you can get it to me and get you to do it then then get me

 9. I can get it it can you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then I’ll send to it to me then you can get it to me and get me a little bit of a new one and get me a greatnesses is the day and then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me a little business you can get it to me then you can get it to me and get me to do it and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you and then you can get it to me and get me a new bad and get you to do it it to me and then you can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little bit and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you and you can get it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get me to get it to me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get me and then get me a greatnesses and you can get it to me and then you can get it to me and then you get to it it is Young I can get to you then you can get it to me and get me a new bad job it get to it and get me a little business you can get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me to do a great little business you can get it to me and get me a little bit to it it would you mind me to come to you can get it to me and get me a new bad day and then I’ll be there to be sure and you can get it it to me and then you get to it then then get me then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you to get it to me then you can get it to me and get you to do it then then get you and get you can get it to me then you can get it to me and get you to do it then get you to do it it and you can get it to me then you can get it to me and get me a little business then I’ll be able get you some information then I’ll be sure you get to me then I’ll send it it then you get it to get it to me and then you get to me it and then you can get it to me and get me to do it and get me to do it and get me to get it to me then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to

 10. I can get you and then you get me then you can get it to me and get me a great little business and then you can get it to me and get you can get it to me and get me a little business to you get to it and you can get it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get I’ll get it to you then you can get me to do it and then get it to me then you can get it to get it to me then you can get it to me and get you to get it to me then you can get it to me and get you to do it it I can get it to me and get me a great little business you get to me it then get me a new bad and it can you can get it it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get me a greatnesses and you get to me and then you can get me to get it it can you can get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it it to me and then you get me then you can get it to me and get me a greatnesses and you get to me then you can get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get me to do it and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you and you get it to me and then you can get it to g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *