ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG – HOÀNG Y NHUNGPhật ở trên kia cao quá
Mãi mãi không độ tới nàng
Vạn dặm tương tư vì ai
Tiếng mõ vang lên phũ phàng
Chùa này không thấy bóng nàng
Bồ đề chẳng muốn nở hoa
Dòng kinh còn lưu vạn chữ
Bỉ ngạn phủ lên mấy thu

Hồng trần hôm nay xa quá
Ái ố không thể giãi bày
Hỏi người ra đi vì đâu
Chắc chắn không thể quay đầu
Mộng này tan theo bóng phật
Trả lại người áo cà sa
Vì sao độ ta không độ nàng?

Vì người hoa rơi hữu ý
Khiến nước chảy càng vô tình
Một thưở niên hoa hợp tan
Tiếng mõ xưa rối loạn
Bồ đề không nghe tiếng nàng
Hồng trần đã mấy độ hoa
Mắt còn vương màu máu
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu?

Lại một tay ta gõ mõ
Phá nát cương thường biến họa
Vài độ xuân thu vừa qua
Có lẽ không còn thấy nàng
Hỏi phật trong kiếp này
Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Vì sao độ ta không độ nàng?

Vì người hoa rơi hữu ý
Khiến nước chảy càng vô tình
Một thưở niên hoa hợp tan
Tiếng mõ xưa rối loạn
Bồ đề không nghe tiếng nàng
Hồng trần đã mấy độ hoa
Mắt còn vương màu máu
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu?

Lại một tay ta gõ mõ
Phá nát cương thường biến họa
Vài độ xuân thu vừa qua
Có lẽ không còn thấy nàng
Hỏi phật trong kiếp này
Ngày ngày gõ mỏ tụng kinh
Vì sao độ ta không độ nàng?

Nguồn: https://stop-violence.org

Xem thêm bài viết khác: https://stop-violence.org/am-nhac/

49 thoughts on “ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG – HOÀNG Y NHUNG

  1. chị y nhưng ơi chị hác 2 bài nào cũng thấy hâi cả thứ 1 độ ta không độ nàn thứ 2 lỡ kếp nầy là hâi nhất luôn

  2. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️💯

  3. Beautiful lady..sad. song. For those whom is in love but sometimes love is like the" castle in the air " …

  4. chị hát không có hay dì hết trơn cái dì đâu nà hát nhỏ muốn chết chị còn quá sấu sí hơn em tào lao ha ha ha

  5. Phật chỉ đô thây. Chứ ko đo ngươi đẹp. Người đẹp chi danh cho đại gia đô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *