Điện tử cơ bản #14 : Diode và ứng dụng trong thực tếTài liệu Nghệ thuật sửa chữa nguồn xung

Tài liệu hướng dẫn kiểm tra linh kiện chuyên sâu:

Tài liệu hướng dẫn sửa bếp từ chuyên nghiệp

Tài liệu hướng dẫn kiểm tra linh kiện chuyên nghiệp :
Diode hoạt động như thế nào ? Khi sử dụng diode cần quan tâm thông số gì ? Một diode có thể bị phá hủy khi nào ? Chúng ta cần quan tâm những thông số gì của diode ? Mạch chỉnh lưu nửa sóng hoạt động như thế nào ? Mạch chỉnh lưu toàn sóng hoạt động như thế nào ?

Nguồn: https://stop-violence.org

Xem thêm bài viết khác: https://stop-violence.org/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *