ព្រោះតែអូន Pruos Te Oun | Jay Chan | Nhạc Khmer Hay Nhất Hiện Nayព្រោះតែអូន Pruos Te Oun | Jay Chan | Nhạc Khmer Hay Nhất Hiện Nay
Mọi Người LIKE👍 VÀ ĐĂNG KÍ KÊNH Ủng Hộ Em Nhé!!! Xin Cảm Ơn!!!

Follow Anh Sáu Channel))
Facebook:
Fan page:
Tik Tok:
Đăng kí kênh tại đây:

© Copyright Jay Chan Muzik Entertainment

#Đăng_kí_KÊNH_giúp_mình_nhé #ProusTeOun #JanChan #NhacKhmerHayNhatHienNay #nhackhmerhay2020
🚫 If any producer or label has an issue with any of the uploads please get in contact: kanpekigeun11@gmail.com . Thank You!
🚫 Nếu có bất cứ thắc mắc, khiếu nại nào về bản quyền hình ảnh cũng như âm nhạc liên hệ trực tiếp với tôi qua địa chỉ email: kanpekigeun11@gmail.com . Xin cảm ơn!

Nguồn: https://stop-violence.org

Xem thêm bài viết khác: https://stop-violence.org/am-nhac/

50 thoughts on “ព្រោះតែអូន Pruos Te Oun | Jay Chan | Nhạc Khmer Hay Nhất Hiện Nay

  1. Jay chan | Kron te khernh kal na | bản mới nè mọi người.
    https://www.youtube.com/watch?v=Tr9GUI4APaY

  2. Người khmer khi nhậu hay mở bài này to đùng lun…. mình là ví dụ bự chà bá….. 😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *